Okul Hakkında Bilgi :

Okulumuz 1967 yılında Ticaret faaliyetlerini yapacak eğitimli ara eleman ihtiyacından doğmuştur. Okulumuz Şanlıurfa Merkezde yer alan tek Ticaret Meslek Lisesidir. Okulumuzun faaliyet alanı ortaöğretim düzeyinde bir genel kültür vermek. Kişi ve toplum sorunlarını tanıtma, çözüm arama, yurdumuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini aşılamaktır. Okulumuz eğitim öğretim ve bunu takip eden süreçte öğrencilere bilgi, beceri ve yetenekleri ölçüsünde hem mesleğe hem de yüksek öğretime etkin katılımını sağlayacak beceriler kazandırmaktadır. İş ve hizmet alanlarının gereksinimi olan orta düzeyde nitelikli eleman yetiştirmek, piyasanın nitelikli elemana olan ihtiyacını karşılamak, okulda yapılan mesleki eğitimini iş ve hizmet hayatının gerektirdiği koşullarda gerçekleştirmek ve çevre okul iş birliğini sağlamak okulumuzun misyondur. Ayrıca Şanlıurfa Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde açılan Bilgisayar İşletmenliği, Görsel Tasarım, Bilgisayarlı Muhasebe, Donanım, Turizm işletmenliği vb. kurslar verilerek istihdama yönelik önemli bir hizmet vermektedir. Çeşitli vakıflar, dernekler ve Şanlıurfa Valiliğiyle iş birliği yapılarak çeşitli sektörlere ara elaman yetiştirmede ilimizin öncü kuruluşlarındandır. Okulumuz bünyesinde yer alan Muhasebe- Finansman ve Bilişim Teknolojileri alanında eğitim öğretim hizmeti tam gün ve tam yıl eğitim politikasıyla verilmektedir. Bu şekilde hem normal eğitim hem de eğitim öğretim hakkından mahrum kalmış kişilere de eğitim vermekteyiz. Her yıl yüzlerce öğrenciyi çeşitli kurumlarda yapmış olduğu staj çalışmasıyla hem öğrencilerin iş hayatı konusunda deneyim kazanması, hem de kurumların ihtiyacı olan eleman ihtiyacı kısmen giderilmektedir.

Okulumuzda 5 idareci, 50 öğretmen, 744 öğrenci bulunmaktadır.

Alanlar :

  • Bilişim Teknolojileri
  • Adalet Alanı
  • Gazetecilik
  • Muhasebe ve Finansman