Okul Hakkında Bilgi :

GAP Projesi’yle birlikte bölgedeki eğitim-öğretim tesislerine olan ihtiyaç da artmıştır. Bölgenin önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Suruç ilçesindeki bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 1989 yılında Sabancı Vakfı tarafından yaptırılan Pratik Kız Sanat Okulu 1991 yılında Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim-öğretime devam etmiş ve kullanım hakkı Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir.

Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meslek derslerinin yanı sıra genel bilgi dersleri de verilerek öğrencilerin bir üst öğrenim kurumuna hazırlanmaları sağlanmaktadır. İki katlı ve 800 öğrenci kapasiteli olan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 10 derslik, öğretmenler odası, idari odalar ve bir de atölye bulunmaktadır. Ayrıca okulun giriş katında, çocuk bölümünde okuyan öğrencilerin pratik yapması için kullanılan bir ana sınıfı bulunmaktadır.

Okulumuzda Sevgi, Saygı ve Hoşgörü herkesin ortak değeri olsun. Toplumsal yaşantımızın her alanında herkes hukukun üstünlüğüne inansın Okulumuzda öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin. Öğrenenler öğrendiklerini kendisi, ailesi, milleti ve tüm insanların yararı için kullansın. Okulumuzda öğrenen ve öğretenler değişime ve gelişime açık olsun. Okulumuzda çalışanlar gerekenleri yaparken kendilerinden emin olsun. Doğruları yaptıklarında alacakları cevaptan korkmasın ve gerekenleri yerine getirmede endişeleri olmasın. Okulumuzda her bireyin eşit olduğunu tüm veli, öğrenen ve öğretenler bilsin. Okulumuzda, herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın.

Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin millî, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen, Sorumluluklarını bilen ve yerine getiren, İnsan haklarına saygılı, haklarını bilen ve koruyan, Hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, Bireysel yeteneklerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak öğrenen, bilgili, becerili ve özgüvenli olan, Çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışı kazanan, Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, saygın bir ortağı yapma gayreti olan bireyler olmalarını sağlamak için varız.

Okulumuz 2 idareci, 23 öğretmen, 322 öğrenci ile eğitim öğretim devam etmektedir.