Okul Hakkında Bilgi :

Vizyon: Mahmut ikbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, sanayi ve hizmet sektörünün kalkınmasına katkıda bulunarak, ülkemiz insanının refah düzeyini artırmak amaçlı projeler geliştirip, öğrencilerini çağın gerektirdiği nitelik ve beceriye sahip, girişimcilik ruhu gelişmiş teknik elemanlar olarak yetiştiren, öğrencilerini istenilen nitelik ve donanımlı olarak hazırlayan ulusal ve uluslararası örnek bir kurum olmaktır.

Misyon: Mahmut ikbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, öğrencilerimizi değerlerimiz doğrultusunda orta öğretim düzeyinde, ilimiz ve ülkemizin sanayi ve hizmet kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ve ileride duyacağı, nitelik ve donanıma sahip teknik elemanlar olarak yetiştirip, yüksek öğrenimi hedefleyen, öğrenci gruplarımızı yüksek öğrenime hazırlayan, çevresinde seçkin bir mesleki ve teknik eğitim öğretim kurumu olmaktır.

Alanlar :

  • Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
  • Laboratuvar Hizmetleri
  • Kimya Teknolojisi
  • Plastik Teknolojisi