Okul Hakkında Bilgi :

Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda;

Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri istikametinde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak.

Öğrenciye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, T.C. Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ayrıca sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmak.

Öğrencinin milli kültür değerlerini tanımasını, takdir etmesini, çevrede benimsemesini ve kazanmasını sağlamak.

Öğrenciyi toplum içerisindeki rollerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş olarak yetiştirmek.

Kendini gerçekleştirme bilincine ve olumlu benlik algısına sahip,

Kendine güvenen,

Yaratıcı düşünebilen,

Gelişime ve değişime açık,

İleriye yönelik olumlu hedefleri olan,

Kendini çağın gereklerine ve şartlarına adapte edebilen,

Başkalarının yaşam haklarına saygılı,

Ülkesini ve milletini seven mutlu bireyler yetiştirebilmek.

Okulumuz 6 idareci, 63 öğretmen, 1159 öğrenci ile eğitim öğretimine devam etmektedir.

Alanlar :

  • Bilişim Teknolojileri
  • Grafik ve Fotoğraf
  • Matbaa Teknolojisi