Okul Hakkında Bilgi :

Vizyon: Çevresiyle Bütünleşmiş, Çağın Değerlerini Kavrayan, Bilgi Toplumun İnsanlarının Yetiştiği; Karşılıklı Saygı, Güven ve İş Birliğine Dayalı Sürekli Bir Gelişme İçerisine Giren, Yerel ve Ulusal Başarıların Elde Edildiği Model Bir Okul Olmak.

Misyon: Öğrencilerin Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun, refah ve mutluluğunu Milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmak için Otelcilik ve Turizm konusunda ara insan gücünü yetiştirmek ve yüksek öğrenime hazırlamaktır.

Alanlar :

  • Yiyecek İçecek Hizmetleri