Okul Hakkında Bilgi :

Tarihsel görünümünü hala koruyan okulumuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin binası ilk kez 16.yy’da Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. 1523 yılında Mimarbaşı Acem Ali tarafından bitirilmiştir. 1780 yılında ‘Birinci Abdülhamit Han Medrese’ si olarak öğretime açılan okul 1894 İstanbul depreminde büyük hasar gördüğünde 1915 yılında Mimar Kemalettin tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bu tarihten Cumhuriyet Dönemine kadar Medresetü’l Mütehassin (Uzman Yetiştiren Medrese) olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra bir süre ‘Cumhuriyet Kız Lisesi’ olarak kullanılmıştır. 1949-1974 yılları arasında ‘Sultan Selim Kız Enstitüsü ve Akşam Kız Sanat Okulu ‘ olarak kullanılmıştır.

Günümüzde okulumuz ‘Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘ olarak tarihi binasında eğitim vermeye devam etmektedir.

Alanlar :

  • Bilişim Teknolojileri
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
  • Moda Tasarım Teknolojileri
  • Yiyecek İçecek Hizmetleri