Okul Hakkında Bilgi :

Vizyon: Mesleki ve Teknik Öğretimin tüm branşlarında Yüksek Öğrenime öğrenci ve sektöre aranan nitelikli eleman; milli ve kültürel değerlere sahip, yenilikçi ve çağdaş teknolojiye ayak uydurabilen bireyler yetiştiren; kaliteli ve seçkin bir kurum olmak.

Misyon: Biz, öğrencilerimize mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra onları bilgili, problem çözme yeteneğine sahip, araştırmacı, yaratıcı düşünebilen, sosyal gelişimini tamamlamış ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen analitik düşünme yeteneğine sahip, Atatürk ile ve inkılaplarına bağlı, özgüven sahibi, çevresine duyarlı, toplumsal ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmek için varız.

Alanlar :

  • Yiyecek İçecek Hizmetleri
  • Bilişim Teknolojileri
  • Ayakkabı ve Saraciye Teknolojileri
  • Moda Tasarım Teknolojileri
  • Grafik ve Fotoğraf
  • El Sanatları Teknolojileri
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
  • Pazarlama ve Perakende