Okul Hakkında Bilgi :

Vizyon: Öğrencilerimize bilimsel ve demokratik bir eğitim, ileriye dönük hedefine ulaşabilen bir öğretim vermek, yükseköğretime fazla sayıda öğrenci yetiştirmek, alanımızda sektöre yetişmiş ve yeterli mesleki bilgi ile donanmış elemanlar kazandırmaktır.
Misyon: Yetenekli, katılımcı, yeniliklere ve gelişmeye açık, 21. yüzyıla ayak uydurabilen, topluma duyarlı, kendine güvenen insan kaynaklarımızla; yarının ve ülkemizin geleceği olan öğrencilerimize mümkün olan en iyi eğitim ve öğretimi vermek için çalışan, kaliteyi sistemimizin her aşamasında ve her birimde sürekli biçimde uygulamaya ve geliştirmeye çaba gösteren, onları mesleki açıdan alanlarındaki sektörde aranan kalifiye elemanlar olarak yetiştirmeyi hedefleyen bir okulumuz.

Alanlar :

  • Bilişim Teknolojileri
  • Grafik ve Fotoğrafçılık
  • Yiyecek İçecek Hizmetleri
  • Halkla İlişkiler
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Güzellik Hizmetleri