Okul Hakkında Bilgi :

Vizyon: Vizyonumuz: Ülke düzeyinde; eğitimde bir adım önce, bir adım önde olmak.
Misyon: Misyonumuz: Öğrencilerimizi aklın ve çağdaş bilimin ışığında, kendilerinde serbest düşünceyi geliştirip, onlara birey olduklarını hissettirerek, düşüncede ve davranışta mükemmeli arayan, ülkesine ve Atatürk İlkelerine ve İnkılâplarına bağlı birer birey olarak yetiştirmek ve onları yüksek öğrenime hazırlamak. Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde kendine güvenen, attığı adımın kendisini nereye götüreceğini bilen, sorgulayan, bilimsel düşünceyi öncelik kabul eden fertleri yetiştirmek ve bu yarışta en önde olmak. Milli Eğitimin Temel amaçları doğrultusunda, bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, öğrencileri bilgili, becerikli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak.

Alanlar :

  • Bilişim Teknolojileri
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
  • Gazetecilik
  • Gıda Teknolojisi
  • Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
  • Kimya Teknolojisi
  • Yiyecek ve İçecek Hizmetleri