Okul Hakkında Bilgi :

Vizyon: Akademik, mesleki ve toplumsal alanda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çağın ihtiyaçları çerçevesinde yeniliklere ayak uyduran, milli-manevi ve mesleki disiplinin gerektirdiği her türlü olgunluğu davranış haline getirmiş, kişilik ve karakter gelişimi üst seviyede bireyler yetiştirmektir.
Misyon: Türk Milli Eğitiminin amaç, ilke ve hedefleri doğrultusunda; disiplinli, çalışkan, mesleki ve akademik alanda başarılı; ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda yüksek öğretime hazırlayan; sanayi ve mesleki ara elemana ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslar arası meslek standartlarına uygun nitelikte insan yetiştiren; bilim ve teknoloji ışığında yeniliğe ve değişime açık; ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven; insana, topluma ve doğaya saygılı; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren yüksek karakterli nesiller yetiştirmektir.

Alanlar :

  • Elektrik-Elektronik Teknolojileri
  • Bilişim Teknolojileri
  • Metal Teknolojileri
  • Mobilya ve İç Mekan Tasarımı