Okul Hakkında Bilgi :

Vizyon: Kaliteli eğitim ve öğretim yuvasıyla, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayarak kız çocuklarının, üretimi ve yeniliği destekleyen, uç fikirleri değerlendiren, ekip çalışmasına önem veren, yetenekleri ne güvenen, çalışırken iş doyumu sağlamayı esas alan bir tutum içerisinde karşılıklı pozitif enerji verecek, proje temelli eğitim kültürünü almış, bir üst öğrenim kurumuna yerleştirmek ve iş dünyasına donanımlı ara elemanlar kazandırmak.

Misyon: Okulumuzun misyonu; Bütün öğrencilerin öğrenimlerini sağlamak, onların bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesine fırsat tanımak ve onlara 21. yılın gereksinimlerine yanıt verecek mesleki becerileri kazandırmak için varız şeklindedir. Bu misyonunun gereklerini yerine getirebilmek için çabaladık. Doğru stratejiler geliştirilip üretkenliği ve yeniliği destekledik. Okul kaynaklarının daha verimli kullanımı sağlandığında, daha nitelikli bir eğitim-öğretim gerçekleşeceğine ve nitelikli meslek elemanları yetişeceğine inanarak yola çıktık. Eğitimini aldığı mesleği gerçekleştirmek, sürdürmek ve daha iyiye götürmek için neler yapabilirsin? Gelişen ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanları nasıl yetiştirmelisin? Sorularını hep sorduk kendimize. Ekip olarak fikirlere fırsat veren, üreten okul olmak ilkesini düstur edindik.

Alanlar :

  • Bilişim Teknolojileri Alanı
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı
  • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı