Okul Hakkında Bilgi :

Vizyon: Eğitim ve öğretimin niteliğini sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde tutmak; Öğrenci-veli iş birliğiyle sürekli çağın gereklerine uygun, teknolojiyi iyi kullanan ve kültürel değerleri koruyan bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon: Milli Eğitimin ilkelerine uygun; Atatürk ilke ve inkılaplarına inanan; sosyokültürel değerlere sahip çıkan eğitim kadrosuna ve öğrencilere sahibiz. Bu doğrultuda bilinçli, topluma ve kendine duyarlı, mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek, kendi alanında yüksek öğretim kurumuna devam edebilecek, işletmelere nitelikli ara eleman yetiştirebilen donanımlı, azimli, çalışkan ve saygılı bireyler yetiştirmektir.

Alanlar :

  • Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
  • El Sanatları Teknolojisi
  • Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
  • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi