Okul Hakkında Bilgi :

Vizyon: Türk Milli Eğitiminin esaslarının gelişimini sağlayacak özgün katkılarla Hacı Muzaffer Bakbak Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüğü Bilgi Çağının gerektirdiği bilgi, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımı sağlanarak, ülkemizin gereksediği mesleki donanıma ve kendi işyerini açabilecek girişimci ruha sahip bireyler yetiştiren, yüksek öğretime öğrenci hazırlayan bulunduğu çevrede eğitim kadrosu ve öğrencileri ile örnek ve önder olan kültür ve mesleki eğitim merkezi olmaktır.
Misyon: Okulumuz için belirlenmiş olan eğitim-öğretim programını, çevrenin ve fiziki koşulları da göz önünde bulundurarak öğrencilerimizin yaparak- yaşayarak öğrenmelerini, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürecek yöntemlerle etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilecek, öğrencilerin yeteneklerine ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kalifiyeli eleman yetiştirebilecek ve onları üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleştirebilecek yaratıcı ve organize bir eğitim-öğretim ortamı meydana getirmek ve bütün öğrencilerimizin ulusal ve uluslar arası platformda çağın gereklerine uygun teknolojik araç ve gereçleriyle donatılmış fiziki ortamlarda, bilgi, görgü ve beceri seviyesine ulaşmış bireyler olarak yetiştirmektir.

Alanlar :

  • Bilişim Teknolojileri Alanı
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
  • El Sanatları Teknolojisi
  • Gıda Teknolojisi
  • Moda Tasarım Teknolojileri
  • Grafik ve Fotoğraf
  • Yiyecek İçecek Hizmetleri
  • Tekstil Teknolojisi