Okul Hakkında Bilgi :

Vizyon: Çağın gerektirdiği teknolojiye sahip, endüstriye rehberlik edebilen, sosyal ve kültürel etkinliklerle toplumsal gelişime katkı sağlayan, lider bir kurum olmak.

Misyon: Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, milli bilince sahip, evrensel değerleri ve toplumun genel ahlak kurallarını benimsemiş, özgüven sahibi, araştırmacı, mesleki bilgi ve yeterliliğe sahip, gelişen sanayinin ihtiyacına cevap verebilecek bireyler yetiştirmek.

Alanlar :

  • Bilişim Teknolojileri
  • Motorlu Araçlar Teknolojisi