Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’nin pilot okulları, 8.sınıf öğrencilerini ziyaret ederek onlara mesleki eğitimi ve okulları tanıtıyor.  Mesleki eğitimle kazanabilecekleri beceriler, istihdam olanakları, kariyer gelişiminde mesleki ve teknik okulların önemi lise eğitimine geçecek öğrencilere aktarılıyor. Öğrencilerin el becerileri, problem çözme yetenekleri, takım çalışması ve iletişim gibi uygulamalı becerileri geliştirmeleri için teorik eğitimin yanında alacakları pratik eğitimin ne kadar önemli olduğu meslek alanı öğretmeleri tarafından anlatılıyor. Öğrenciler meslek hayatlarında başarılı olmaları için yapacakları meslek alanı tercihleri konusunda bilgilendiriliyor. SEUP Projesi kapsamında yapılan bu tanıtım faaliyetleri ile Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesine katkı sağlanıyor.