SEUP Projesinin istihdama olan desteği, bölgesel ve ulusal kalkınmaya olan katkıları, mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi ile hedeflerini bir bir tamamlaması projenin uzatılması ile sonuçlanmıştır. “SEUP II” olarak adlandırılan bu yeni dönemde pilot illere, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Mardin illeri eklenmiş ve pilot il sayısı 15 olmuştur. Toplam 56 okula verilecek yeni desteklerle SEUP Projesi etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. 

15 PİLOT İLDE, 56 OKULDA, 1147 ATÖLYEDE MESLEĞİN ERBAPLARI YETİŞİYOR.

2020-2024 yılları arasında yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi II. fazında 15 pilot ilde bulunan toplam 56 mesleki ve teknik okulu destekliyor. SEUP Projesi ile bu fazda belirlenen 56 okulda toplam 1047 atölye iş piyasasının ihtiyaçlarına uyumlu ekipmanla donatılıyor, altyapı gereksinimleri iyileştiriliyor ve atölyelerin fiziksel koşulları modern bir eğitim-öğretim ortamına dönüştürülüyor. Verilecek yeni desteklerle SEUP Projesi etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

İkinci fazda desteklenen okullarımızın bulunduğu iller; 

Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa.