Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi – SEUP Birinci Faz Kapanış Etkinliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’nin “Birinci Fazının Kapanış Etkinliği 19 Temmuz Çarşamba günü Ankara’da düzenlendi. SEUP Projesi, Avrupa Birliği tarafından Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Fonu kapsamında finanse edilen, Alman Kalkınma Bankası (KFW) ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile uygulanmaktadır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’nin Birinci Fazının Kapanış Etkinliğinde Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali KARAGÖZ, KfW Kalkınma Bankası Ülke Direktörü Dr. Kirk MILDNER ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Ms. Eleftheria PERTZINIDOU ile bir araya geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sektör temsilcileri ve pilot iller ile pilot okulların yönetici ve öğretmenleri kapanış toplantısında yer aldı. 

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali KARAGÖZ konuşmasında etkin, verimli bir mesleki ve teknik eğitim ile mesleklerinin erbaplarını yetiştiren Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi mesleki eğitim hedeflerimize ulaşmamıza ve Türkiye’nin refah seviyesinin artırılmasına önemli katkılar sunmaktadır, daha donanımlı ve güncel teknolojinin kullanımına uygun altyapıya sahip eğitim ortamlarında eğitimin verimi arttırılmıştır diyerek bakanlığın vizyonu çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine ve proje başarılarına vurgu yaptı. 

SEUP Projesinin birinci fazı, kapanış etkinliği ile sonlanmıyor. SEUP Projesi’nin istihdama, bölgesel ve ulusal kalkınmaya olan destekleri, mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesine verdiği katkılar projenin ikinci fazına geçişiyle artarak devam ediyor. “SEUP II” olarak adlandırılan bu yeni dönemde mevcut pilot illere, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya ve Mardin illeri eklenmiş ve pilot il sayısı 14 olmuştur. Toplam 57 okul, 15 meslek alanıyla birlikte SEUP II çalışmalarına devam etmektedir.