SEUP II. faz kapsamınsa belirlenen pilot illerden gelen Bilişim Teknolojileri Alan Şefleri “Atölyeler Teknik Hazırlık Çalıştayı” için Ankara’da buluştu. 21-22 Şubat tarihlerinde 2 gün süren çalıştay ile alan şefleri atölyelerin hazırlık süreçleri, tadilatların belirlenmesi, atölye tasarımlarına pedagojik açıdan bakış gibi konular hakkında bilgi sahibi oldu.